ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.

Γνωρίζεται ότι το ΔΣ της Ένωσης μετά από απόφασή του, συγκαλεί έκτακτη
γενική συνέλευση την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00, στην
Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας – Παράρτημα Νομού Μαγνησίας
αίθουσα «Συνελεύσεων», Τοπάλη 35, 1ος όροφος, Βόλος, με τα παρακάτω θέματα:

• Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για αλλαγή του δευτεροβάθμιου
οργάνου της Σωματειακής Εκπροσώπησης των Στρατιωτικών μετά την
απόφαση με αριθμό 254/2018 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

• Έκτακτη εφάπαξ εισφορά ή δωρεά για τις ανάγκες λειτουργίας της
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β. το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την Γ.Σ.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης στον ίδιο χώρο, θα ακολουθήσει κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας στην οποία καλούνται να παραβρεθούν τόσο τα μέλη της
Ένωσης όσο και απλοί φίλοι του σωματείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Δερβίσης                                  Δημήτριος Τσιοπράς
Σγός (ΤΟΠ)                                             Ανθστής (ΕΤΕΤΗ)
6983504250                                                 6983508189

Share This: