Ζημιωμένοι από το νέο καθεστώς χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, θα είναι οι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 26.250 ευρώ, οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ.

Αντιθέτως, κερδισμένοι θα είναι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ, νοικοκυριά εγγάμων με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες με ετήσια εισοδήματα έως 13.500 ευρώ και τετράτεκνοι με εισοδήματα έως 15.000 ευρώ θα είναι, κατά κύριο λόγο, από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τέκνων που θα ισχύσουν από το 2018.

Δείτε εάν δικαιούστε επίδομα παιδιών και πόσο, ανάλογα με το εισόδημά σας στους παρακάτω πίνακες.

(Μπορείτε να δείτε περισσότερα αναλυτικά παραδείγματα για άλλα εισοδήματα κάνοντας κλικ εδώ)

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ (τα ποσά σε ευρώ ανά μήνα)

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΡΣΙ Από 1-1-2018 ΠΕΡΣΙ Από 1-1-2018 2 40 70 80 140 10 27 70 80 140 20 13 28 53 84 ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΡΣΙ Από 1-1-2018 ΠΕΡΣΙ Από 1-1-2018 2 245 280 327 420 10 245 280 327 420 20 205 168 273 252

http://www.protothema.gr/

Share This: