Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν στις δραστηριότητες των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και γενικότερα κατά του οικονομικού εγκλήματος ανάγκασαν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υιοθετήσουν την πρόταση περί ιδρύσεως μίας νέας ελεγκτικής δομής.

 

 

Η δημιουργία της «Νέας Δομής» είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της οικονομικής εισαγγελίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Η λειτουργία αυτού του νέου σώματος αναμένεται να αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου και θα ανήκει στην δικαιοδοσία και των δύο υπουργείων ενώ θα εκτελεί τις εντολές και παραγγελίες των οικονομικών εισαγγελέων.

– θα φέρει την ονομασία «Νέα Δομή» και πολιτικοί της προϊστάμενοι θα είναι ο υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

– το σώμα θα διοικείται από ειδικό συντονιστικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε ζητήματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

– η αιχμή του δόρατος της «Νέας Δομής» θα είναι οι περίπου 150 ελεγκτές που θα την στελεχώσουν. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και τη γραμματεία ΣΔΟΕ καθώς και υπηρεσίες άλλων υπουργείων.

– οι υποθέσεις με τις οποίες θα ασχολείται η νέα ελεγκτική υπηρεσία θα επιλέγονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς που θα εκδίδουν και τις σχετικές παραγγελίες ελέγχου. Οι παραγγελίες ελέγχου θα προκύπτουν από τις καταγγελίες που συλλέγει η οικονομική εισαγγελία, από στοιχεία που ζητούν και λαμβάνουν οι οικονομικοί εισαγγελείς (π.χ. από ελληνικές και ξένες τράπεζες αξιοποιώντας πληροφορίες και διεθνείς συνεργασίες).

– πρόθεση της κυβέρνησης είναι η «Νέα Δομή» να ολοκληρώνει το φορολογικό έλεγχο των υποθέσεων που θα αναλαμβάνει και να βεβαιώνει και τους αντίστοιχους φόρους και πρόστιμα. Ωστόσο, αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κλιμάκια των δανειστών καθώς στο κείμενο του αναθεωρημένου μνημονίου προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα καταλήγει σε φύλλο ελέγχου το οποίο θα αποτελεί πληροφοριακό δελτίο για τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η τελευταία, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπει το κείμενο του μνημονίου, δεν θα δεσμεύεται από τον έλεγχο που θα έχει διενεργήσει η «Νέα Δομή» αλλά θα μπορεί να κάνει το δικό της έλεγχο (π.χ. με το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου) προκειμένου να βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα.

– οι υποθέσεις που θα ερευνά το νέο ελεγκτικό σώμα θα είναι κατά κύριο λόγο «αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας» με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, υποθέσεις οικονομικής απάτης, λαθρεμπορίου, ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και κρατικής και εταιρικής διαφθοράς.

Η δημιουργία της «Νέας Δομής» είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της οικονομικής εισαγγελίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ δυσφορούσε από το μεγάλο όγκο εισαγγελικών παραγγελιών για έλεγχο και έρευνα υποθέσεων οικονομικού αντικειμένου (π.χ. λίστες) και διαμαρτύρονταν για πρόκληση εμφράγματος στις υπηρεσίες της. Η λύση βρέθηκε με τη δημιουργία του ελεγκτικού βραχίονα των οικονομικών εισαγγελέων που διεκδικεί ρόλο ολοκληρωμένου ελεγκτή.

http://www.zougla.gr/money/forologika/article/ke-egeneto-neo-sdoe

Share This: