Μεγάλες μειώσεις στις παλαιές (ήδη καταβαλλόμενες) συντάξεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων από την 1/1/2019 καταγράφονται με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας.

Ολόκληρο το έτος 2018 οι παλαιοί συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα ίδια ποσά, με καταγραμμένη την προσωπική διαφορά σε διαφορετικό κουτάκι στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2019 το τμήμα αυτό της σύνταξης θα μειωθεί έως και το 18% της σημερινής καταβαλλόμενης σύνταξής τους.

Έτσι οι απώλειες – μειώσεις που θα υποστούν οι συνταξιούχοι στις αρχές του 2019 μπορεί να φθάσουν και τα 300 ευρώ από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να υπάρξει πλήρης περικοπή της διαφοράς όταν αυτή είναι χαμηλότερη από το 18% της σύνταξης. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι κατά 18% θα μειωθούν και οι διαφορές στις επικουρικές συντάξεις, ενώ οι μειώσεις ενδέχεται να κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα λόγω της κατάργησης των επιδομάτων συζύγου και τέκνων.

Μελέτη που παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής», αναλύει τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και καταγράφει τρεις μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων, ανάλογα με τις απώλειες που θα υποστούν.

Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτήθηκαν με υψηλές (π.χ. υψηλότερες από 2.200 ευρώ μεικτά τον μήνα) συντάξιμες αποδοχές και με πολλά έτη ασφάλισης, από 39 μέχρι 42. Η κατηγορία αυτή θα υποστεί μικρές απώλειες από το 2019 και εντεύθεν με τη μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα, υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν σχετικά μεγαλύτερη σύνταξη από την ήδη καταβαλλόμενη. Αυτό συμβαίνει επειδή η κατηγορία αυτή έχει υποστεί ήδη μεγάλη μείωση (έως και 40%) από τα προηγούμενα Μνημόνια και η σημερινή σύνταξη είναι στα ίδια επίπεδα με αυτή που προκύπτει από τον επανυπολογισμό.

Η κατηγορία με τις περισσότερες απώλειες συναντάται στις συντάξεις των 900 μέχρι 1.800 ευρώ (μεικτά), οι οποίες είχαν προκύψει με συντάξιμες αποδοχές μεταξύ 1.200 και 2.200 ευρώ και με χρόνο ασφάλισης λιγότερα από 35 έτη. Οι περιπτώσεις αυτές εμφανίζουν προσωπική διαφορά που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 30%.

Οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας είχαν τις μικρότερες απώλειες από τις περικοπές που εφάρμοσαν τα προηγούμενα Μνημόνια. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις συντάξεις με καταβαλλόμενο ποσό λιγότερο ή ίσο με τα 700 ευρώ (μεικτά). Με τον επανυπολογισμό τους οι συντάξεις αυτές εμφανίζουν θετική προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η κύρια σύνταξη που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό να είναι σχετικά μεγαλύτερη εξαιτίας – κυρίως – της εφαρμογής του θεσμού της εθνικής σύνταξης.

cnn.gr

Share This: