Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2009 διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ευρωζώνητον Δεκέμβριο 2017,σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας καταγράφηκαν στις παρακάτω χώρες: στην Ελλάδα (20,7% τον Οκτώβριο) και Ισπανία (16,4%), ενώ τα χαμηλότερα σε Τσεχία (2,3%), Μάλτα και Γερμανία (3,6%). Σε ετήσια βάση η ανεργία υποχώρησε σε όλα τα κράτη μέλη με την εξαίρεση της Φινλανδίας που έμεινε σταθερή.

Όσον αφορά την ανεργία, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν:στην Ελλάδα (από 23,3% στο 20,7% μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2017), Κροατία (από 12,5% στο 10,0%), Πορτογαλία (από 10,2% στο 7,8%) και Ισπανία (από 18,5% στο 16,4%).

Πηγή πληροφοριών: enikonomia.gr

Share This: