Παρουσίαση του μη επανδρωμένου, τηλεχειριζόμενου, ρομποτικού, ερπυστριοφόρου πυροσβεστικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων «MVF-5».

Ενός από τα πιο προηγμένα και πιο αποτελεσματικά οχήματα ασφαλούς πυρόσβεσης.

Share This: