ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  με αφορμή τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης με τις Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. , Π.Ο.ΑΞΙ.Α, Π.Ο.Α.Σ.Α. και την ΕΑΑΣ με θέμα τα μερίσματα του ΜΤΣ, επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση ενημέρωση της από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για τα τρέχοντα θέματα που έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στην διαδικασία έγκρισης από τα Διοικητικά τους Συμβούλια (Δ.Σ.).

Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η προσχηματική πολιτική που ασκείται για την καθυστέρηση της συμμετοχής των νομίμως εκλεγμένων εκπροσώπων της ΠΟΜΕΝΣ στα ανωτέρω Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων  δημιουργεί μόνο προβλήματα.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργική συμμετοχή της Ομοσπονδίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία τους προς το συμφέρον τόσο των μετόχων όσο και των μερισματούχων.

Άλλωστε στην σημερινή εποχή που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα πάντα θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο, κάποιοι να πιστεύουν ότι θα συνεχίζουν να αποφασίζουν για τον εν ενεργεία στρατιωτικό χωρίς την συμμετοχή του στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)