Το ποσό των 11€ ανά ημέρα θα λαβουν οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ που θα συμμετάσχουνσε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ

Κύριος στόχος, είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ.

Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Η εξεύρεση θέσεων Μαθητείας αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ. Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήμα
τα στις σχολές και Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για 15.500 μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από δείτε περισσότερα εδώ

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/212031/oaed-mathiteia-me-amoivi-11-evro-tin-imera-gia-spoudastes-epas