ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας που αφορά το παρόν καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης για τα στελέχη των Ε.Δ., η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σεπανέρχεται και επιμένει.

Κατόπιν σχετικής αναζήτησης η Ομοσπονδία μας, με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι το ισχύον πλαίσιο βασίζεται στο Στρατιωτικό Δελτίο με αριθμό 16 «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» έτους έκδοσης 1984!!! Προφανώς από τότε υφίστανται ορισμένες τροποιητικές προσθήκες, ωστόσο ο κορμός παραμένει ίδιος τα τελευταία 34 έτη!!!

Δυστυχώς η ανωτέρω διαπίστωση σημαίνει εμμέσως πλην σαφώς πως υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κατετάγησαν στις Ε.Δ., ολοκλήρωσαν την σταδιοδρομία τους και αποστρατεύτηκαν χωρίς αυτό το διάστημα να επέλθει καμία ουσιαστική αλλαγή στα κρίσιμα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης τόσο των εν ενεργεία στρατιωτικών όσο και των μελών των οικογενειών τους.

Η αδιάκοπη προσήλωση της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στην τεκμηρίωση και ενημέρωση  των συναδέλφων, μας επιβάλει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά και συνειδητά τις νέες τάσεις και κατευθύνσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

Για το λόγο αυτό καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία όπως επανέλθουν στο μείζον αυτό ζήτημα ώστε να προκύψει μία ποιοτική αναθεώρηση – τροποποίηση προς όφελος των συναδέλφων  Στρατιωτικών, στο επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.

Η Ομοσπονδία μας παραμένει στη διάθεση σας για επικοινωνία και προτάσεις επί του θέματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λγος (ΠΖ)